Dosya

Liberalizmin 21. yüzyılda bir “politik-ekonomisi” olacak mı?

Irmak Ildır

Siyasal iktisat (politik ekonomi), kapitalist üretim tarzının akılcı bir biçimde açıklanma ihtiyacından doğdu. Geniş anlamda tüm insan toplumunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin değişim ve dolaşım süreçlerini açıklamayı hedefleyen “ekonomi bilimi”nin ilk çıkışı, sadece saf bir ekonomi yaklaşımını değil; aynı zamanda iktisadi faaliyetin ihtiyaç duyduğu siyasal, hukuksal, ideolojik ve kültürel çerçeveyi de ortaya çıkarmayı amaçlıyordu. Bu nedenle ilk dönem liberalizmi de dahil olmak üzere tüm burjuva ideolojisi, “ekonomi” kavramını “politik ekonomi” ile açıklıyordu.

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %