Dosya

Sosyalizmin Ufku, Stratejisi ve Kültürü: Sol Liberalizme Geçit Yok!

Gamze Yücesan Özdemir

21. yüzyılın başında kapitalizm kendisiyle birlikte tüm halkları ve gezegeni açık bir yok oluşa sürüklerken, “bu toplumsal sisteme alternatif sosyalizm mücadelesini bugün değil de ne zaman yükselteceğiz” diye sormak gerekiyor. Dünya’da ve Türkiye’de sosyalist solun önemli bir kısmının kendini kurarken bağımsız ve net bir söyleme sahip olmadığı uzun süredir tartışılıyor. Sosyalist solun tarihsel olarak sahip olduğu ve içinde geliştiği kuramsal ve kavramsal dayanakların günümüzde giderek belirsizleştiği ve bulanıklaştığı söylenebilir. Bu bulanıklığı yaratan ise Marksizmi tarihsel materyalizmden ayıran, Marksizmin canlı, diri ve hayatı kavrayan geleneğini terk eden, Marksizmden devrim ihtimalini eksilten sol liberalizmin sosyalizme müdahalesidir. Bugünün mücadelesi ise açıktır: Sol liberalizme asla geçit vermeden sosyalizmi ufkuyla, stratejisiyle ve kültürüyle yeniden sahiplenmek.

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %