Yeni Ülke'den

Doğal afetlerin doğal olmayan sonuçları

Bilgütay Hakkı Durna

bilgutaydurna@yeniulke.com.tr

Ağustos ayında ülkemizin güneyi, batısı ve doğusunda ormanlar yanarken, kuzeyinde de sel felaketi yaşandı. Kuşkusuz orman yangınlarının da selinde “doğal” nedenleri bulunmakta. Ancak gerek bu tür afetlerin önlenebilmesi ya da zararların minimum düzeye indirilebilmesi için yapılan (daha doğrusu yapılmayan) çalışmaların gerekse de sonrasında yaşanılan sonuçların doğal olmadığını biliyoruz. Ülke olarak sonuçlarını acı bir şekilde yaşıyoruz.

Bu son afetlerde de siyasi iktidarın bir yandan akıldışı, beceriksiz tutumu, diğer yandan yaşanan felaketleri bile fırsata çevirmeye yönelik siyaseti onun yağmacı ve talancı yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Bir kez daha gördük ki, bu yağmacı, talancı, sömürücü düzen bir bütün olarak ortadan kaldırılmadan emekçilerin de ülkemizin doğal zenginliklerinin de yaşam şansı bulunmamaktadır.

Kuşkusuz karşımızdaki bu acı tablo şu veya bu başlığa sıkıştırmadan bütünlüklü bir şekilde, bilimin ışığı altında, toplumcu bir perspektiften değerlendirilmelidir. Alanında ülkemizin önde gelen uzmanlarından olan Orman Yüksek Mühendisi Yücel Çağlar konuya ilişkin iki yazısı ile bu sayımıza katkılarını sundu.

***

Geçtiğimiz aylarda “dışarıdan” maddi destek (fon) alarak yapılan yayıncılık faaliyetleri sol içerisinde tekrar gündeme girdi. Biz de bu tartışmaları bir dizi değerli aydının değerlendirmesiyle birlikte sayfalarımıza taşıdık. Fon alarak yapılan yayıncılığın da dosya konumuz çerçevesinde ifade ettiğimiz ideolojik saldırıların zeminini oluşturduğunu hatırlamak gerekiyor.

***

Bu sene, 10 Eylül 1920’de Bakü’de Mustafa Suphi ve yoldaşları tarafından kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 101. yıldönümünü. İddiamız, ülkemizin aydınlık geleceğinde mutlak olarak komünistlerin sözünün olacağıdır. Başka türlüsünün mümkün olmadığını her geçen gün tekrar ve tekrar görüyoruz, yaşıyoruz.

Yeni Ülke Dergisi yayın kurulu olarak “daha nice yüzyıllara” diyerek ülkemiz komünistlerinin doğum gününü kutluyoruz.

Önümüzdeki sayımızda buluşmak üzere…

Dostlukla kalın…

Comments are closed.

0 %