Dosya

Küresel İklim Değişimi ve Ormanlarımız

Prof. Dr. Tuncay Neyişçi

Geleceğimiz konusunda doğru kararlar vermemiz gerekiyorsa eğer,

Önceliklerimizi, gerçekleri temel alarak belirlemeliyiz, korkularımızı değil!

Bjorn Lomborg

 

Genelde çevre sorunları, özelde Küresel İklim Değişimi (KİD) söz konusu edildiğinde ekoloji, ekolojik denge, ekosistem gibi sözcükler sıklıkla kullanılmaktadır. Akademik tartışmalara girmeden, konunun kavranabilmesi için önemli olan ekolojik düşünmenin ne anlama geldiği konusunda kısa bir açıklama yapma gerekliliği var.

Dünya (ekosfer) ve onun bir bileşeni olan insanı ekolojik bir bakış acısıyla ele almak doğa ile insan ayrışımı ya da bileşimi noktasının netleştirilmesini zorunlu kılar. İnsan-merkezli (antroposentrik) yaklaşım ile ekosfer merkezli (ekosentrik) yaklaşımlar arasındaki farkın iyi kavranabilmesi, ekosistemi anlayabilme ve ekosistemi yönetebilme pratiği bakımından kilit öneme sahip bir konudur. Özet olarak, ekosistemin işleyişinin anlaşılabilmesi ekosentrik bir yaklaşımı gerekli kılarken ekosistemi yönetme antroposentrik bir uygulamadır. Ekosistem yönetimi ekosistem işlevlerinin, süreçlerinin anlaşılabilmesiyle doğrudan ilişkili bir konudur. Ekosistemi ekosentrik bakış açısıyla (insan değer ve ölçülerinden arınmış olarak) derinlemesine anlamadan, çoğunlukla yapıldığı gibi, ağırlıklı olarak antroposentrik değerlerle (insan değer ve ölçülerini esas alarak) yönetmeye kalkmak beklenenin dışında sonuçlarla da karşılaşabilme riskini artırır. KİD de dahil, çevre sorunları başlığı altında tartışılan tüm konularda bu anlama/yönetme ikileminin izlerini bulmak olasıdır.

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %