Gündem

İntihar: Halk Sağlığı Sorunu

Berçem Göktürk Duru

İntihar, biyopsikososyal bir olgu olarak, halk sağlığı problemi açısından ele alınmalıdır. Halk Sağlığı, örgütlenmiş toplumsal çalışmalar sonunda çevre sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık eğitimi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanısını ve koruyucu sağaltımını sağlayacak sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek, hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını ve beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bir bilim ve sanattır.”[1] İntiharın kültürel ve sosyal farklılıkları, görülme oranları ve şekli, toplumda oluşturduğu yargı ve tepki açısından değişkenlikleri bulunmaktadır. Farklı meslek grupları intiharı anlamaya ve önlemeye dönük görüşler ortaya koymuştur. İntihara dair her davranışın sosyolojik ve psikolojik nedenleri hem toplumsal hem de bireysel etki faktörleri vardır.  Sosyolog Emile Durkheim intihar tanımını şu şekilde yapmaktadır: “Nasıl bir sonuç̧ vereceği bilinen, kurbanın kendisi tarafından gerçekleştirilen, olumlu ya da olumsuz bir edimin dolaysız ya da dolaylı sonucu olan her ölüm edimine intihar denir.”[2]. Durkheim’e göre, intihar birey ve toplum arasındaki ilişkinin bozulmasının ve yaşanan çatışmanın bir sonucudur. Durkheim, bireyin kendini ait hissettiği topluluk ile arasındaki bağın zayıflaması sonuncunda yaşadığı yabancılaşmanın intihar olgularında önemli olduğunu vurgulamıştır. Albert Camus’ya[3] göre, intihar yaşamın yaşamaya değer görülmemesi sorunudur, yaşamın bizi aştığını ya da yaşamı anlamadığımızı söyleme yoludur bir başka deyişle. İntihar, kişinin fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik düzeyde yaşadığı sorunlara karşı bir çözüm olarak ortaya koyduğu yıkıcı bir davranıştır. David Hume İntihar Üzerine [4] isimli denemesinde intihar ile ilgili şöyle not düşmüştür: “Yaşamaya değer olduğu sürece hiç kimsenin hayatına son vereceğine inanmıyorum.”

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %