Gündem

Sağın “aşırı” yükselişi

Behiç Oktay

Son yıllarda dünya genelinde gerçekleşen seçimlerin hemen hemen hepsinde ortaklaşan bir analiz göze çarpmaya başladı: “Aşırı sağ parti oylarını yükseltti”.

Nedir bu “aşırı sağ”? Fazla teorik tartışmaya girmeden kısaca açıklamak gerekirse, bir kere aşırı denmesinin altında yatan neden, bu hareketleri “düzen dışı” gibi gösterme çabasından kaynaklanıyor. Yani bu parti ve hareketler “aşırı” olduğu için aslında burjuva düzenine dahil değilmiş gibi bir hava yaratılıyor.

Bu durum düpedüz bir aldatmacadır. Aşırı sağ denilen çoğunlukla ırkçı, faşist ve yabancı düşmanı profiliyle öne çıkan partiler ve hareketlerin hepsi kapitalistler tarafından finanse edilmekte ve burjuvazinin küreselleşme karşıtı kanadı tarafından desteklenmektedir. Buradaki konu bu partilerin burjuva demokrasisinin liberal demokrasi olarak tarif edilen yöntemine uygun hareket etmiyor olmalarıdır.

Bu nedenle liberal burjuvazi, aşırı sağ dedikleri partileri kendi kontrolündeki sağ partilerden ayırmak için böyle bir terminoloji kullanmaktadır. Ancak sağ partilerin ve hareketlerin hepsi aynıdır demek de bir o kadar hatalıdır. Sol partilerde olduğu gibi sağ partilerde de pek çok fraksiyon vardır. Hatta bu fraksiyonlar o kadar fazladır ki sağ soldan daha fazla bölünmüştür demek yanlış olmayacaktır. O nedenle sağda yükselen yeni partileri hafife almak da önemli bir hata olacaktır.

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %