Dosya

‘Demokratik Sosyalizm’: Sosyal Demokrasinin Güncel Varyantı

Erkin Öztok

2008 kriziyle başlayan süreç ve sonrasında özellikle Batı’da devam eden durgunluk emperyalist sistem içerisinde hoşnutsuzluğu ve yeni aranışları artırdı. Buna eşlik eden, işçi sınıfındaki, özellikle genç işçi/işsizlerdeki geleceksizlik, yoksullaşma, siyaset kurumlarına güvensizlik yeni aranışların devreye girmesine sebep oldu. Emperyalizm 2008 krizine yol açan sebepleri tümüyle ortadan kaldırmayı başaramazken, yeni bir birikim modeli de sunamadı. En büyük örneği Çin olan ekonomiler uluslararası ekonomide hızla yükselişe geçerek, daha büyük alan kaplar hale geldi. Batı için ise en iyimser senaryolar gerilemeyi yavaşlatmak oldu. Bunun maliyeti ise işçi sınıfının sırtına yüklendi. En zengin kesim sürekli aldığı payı artırırken, işçi sınıfına daha fazla yoksullaşma düştü. “Orta sınıflar” ise daha fazla borç batağının içine sürüklendi. Emperyalizmin sunamadığı yeni birikim modeli, sürecin geniş kitlelerin sırtına yıkılmasıyla sonuçlandı. Diğer taraftan artan göçmen işgücü, reel ücretlerin baskılanmasının aracı haline geldi.

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %