Dosya

Kapitalizmin Destek Mekanizması: Sosyal Demokrasi

Prof. Dr. İzzeddin Önder

Giriş

Kapitalist sistem, isminden de anlaşıldığı üzere, sermayenin hâkimiyetinde piyasa ekonomisidir. “Sermaye”, geçmiş dönemler piyasa sürecinde gerçekleştirilen emek sömürüsü birikimidir. Diğer bir deyişle sermaye, burjuva hukukunda özel mülkiyete geçirilen toplumsal birikimdir. Sermaye, burjuva hukuk sisteminde, toplumsal birikimin özel mülkiyet öznesi olduğu kadar, aynı zamanda da emek sömürüsü üzerinden birikim yoluyla gelecek dönemlere aktarılacak toplumsal mülkiyet oluşturma aracıdır. Şöyle ki, birey ya da kurum topluluğu olarak sermaye kütlesi, birikim süreci dürtüsünde devinirken, maddi olarak emeğe ve doğaya, siyasal-kamusal erk üzerinden toplumsal üretime, güç ilişkisiyle üretilen toplumsal ideolojiyle de toplumsal düşünce üzerinde hâkimiyet kurar.

Kapitalist sistemde sermayenin sosyal gücü ve imtiyazı karşısında politik sınıf mücadeleleri görece güç kaybına uğrar ve emekçi ve halk kesimlerinin ekonomik alanda yitirilen haklarının politik mücadelelerle geri kazanılması güçleşir. Sermaye güdüsü ile işleyen piyasa kuralına göre, iktisadî alanda üretim ve toplumsal gelir dağılımı gerçekleşir, toplumsal sınıflar belirlenir, toplumsal katmanlaşma oluşur ve katılaşır. Hak ihlaline uğrayan emek, tarihsel süreçte girdiği mücadelelerden ve sosyal demokrasi politikalarından medet ummuştur. Ancak, gerek bilinç gerek güç yetersizliğinden emek ve genelde halk kesimleri sermaye karşısında daima yenik düşmüştür. 

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

 

Comments are closed.

0 %