Dosya

Emperyalizmin krizleri: neoliberalizm, enflasyon ve gıda

Prof. Dr. Oğuz Oyan

Söyleşi: Can Aykaş – Cengiz Kılçer

1) Küresel sermayenin 2008 krizinden bu yana geçmişte olduğu gibi bir çıkış bulamadığını görüyoruz. Daha önce refah devleti ve neoliberalizme gibi modeller yoluyla kendine rota çizebilen sermaye sınıfı, bugün neden yeni bir çıkış bulamıyor?

Sermaye birikiminde tıkanmalar, özellikle de kâr hadlerinde düşme eğilimleri, küresel ve gelişkin ulusal sermaye açısından 1980’lerde yeni bir düzenleme rejimine geçişi zorladı. Geçiş, içe daha dönük ve daha bölüşümcü Keynesci politikalardan birikimin çapını dünya ölçeğine çeviren neoliberal politikalara doğru oldu. Bunun tekil ülkeler düzlemindeki yansıması, emeğin ücret paylarının gerilemesi, halka dönük kamu harcamalarının kısıtlanması, kamu iktisadi işletmelerinin özelleştirilmesi veya tasfiyesi, rekabeti bozan kuralların deregülasyonu oldu. Kâr hadlerinin hızla yükseltilmesinin yolu da hızlı bir finansallaşma üzerinden bulundu.

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %