Dosya

Parlamenter sistem-Niçin ve nasıl?

Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu

“Yeni ülke” hedefine ulaşmak için önce genel bir siyasal durum tespiti yapmak, sonra da sorunların çözüm önerilerine odaklanmak uygun olacaktır.

Günümüz Türkiye’sinde seçim ve parlamento gibi tüm kurumlar, demokratik özgürlükçü ideolojinin gerçekleşmesi için değil, var olan otoritenin kendisini meşrulaştırması için araçsallaştırılmıştır. Anayasa, iktidarı sınırlayan gerçek bir anayasa olmaktan çıkmış, kurumların şeklini bozan otoriter bir anayasacılık anlayışı egemen olmuştur. Kendisini desteklemeyenlerin haklarını, kendi çıkarlarına ve hükmetme arzusuna kurban eden bu sağ popülist yönetim anlayışı, toplumsal kutuplaşmayı da artırmaktadır.

Siyasi iktidarın sürdürülebilmesi için gerektiği düşünülen, siyasal sürecin karakteristik ideolojisi haline dönüşebilmektedir. Bu nedenle daldan dala konmakta, her rengi alabilmektedir. Neyse ki bu ideoloji, totalitarizme kadar varamıyor. Bunun sebebi belki de felsefi derinliklerinin, faşist bir ideolojiyi kurumsallaştıracak bir güce sahip olmamasıdır. Fakat onun ötesinde otoriter rejimlerin tüm özellik ve tanımlarıyla örtüşen unsurlara bu dönemde sıkça rastlayabiliyoruz.

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %