Dosya

Laiklik Savunulmalıdır

Aynur Demirli

21. yüzyıl Türkiye’si siyasal İslamcı bir gericilik ile neoliberal saldırının tüm cephelerden emekçi sınıfları kuşattığı; kamusal hayatın İslamcı kodlar etrafında yeniden örüldüğü, laik ve ücretsiz eğitimin rafa kaldırıldığı, kadın haklarının saldırıya uğradığı, tevekkül ve tamahkârlık adı altında gerici siyasi talepler etrafında örülen bir dille emekçilerin kazanılmış haklarına ve hatta hayatlarına saldırılan bir ülke haline geldi. Oysa bundan çok uzun değil, sadece bir yüzyıl kadar öncenin Türkiye’si tüm Ortadoğu coğrafyası içinde gerçekleştirdiği laik devrimlerle örnek gösteriliyordu. Sahiden de ülkede 20. yüzyılın başında yaşanan radikal laik reformlar ile 21. yüzyılın başındaki siyasal İslam’ın yükselişi arasındaki karşıtlık oldukça çarpıcıdır. Ve elbette bu çarpıcı karşıtlık laikliğin, modern Cumhuriyet tarihinde dönemsel olarak geçirdiği dönüşümün birikimsel bir sonucudur. Laikliğe karşı bugün yürütülen saldırı yakın kökenlerini 1980 darbesi ile kurulan Türk-İslam hegemonyasından almış olsa da, sözü edilen bu saldırı özellikle son 20 yıldır iktidarda olan AKP tarafından sahiplenilmiş ve belki de Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde hayal dahi edilemeyecek bir şiddette uygulanmıştır. 

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %