Gündem

Kod – 29: Pandemi koşullarında işçilerin karşılaştığı “yeni” fesih sorunu

Necdet Okcan

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle pandemi ilan etmesinden sonra, AKP iktidarının buna ilişkin aldığı önlemler paketi içerisinde çalışma hayatını da ilgilendiren çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Bu çerçevede yapılan ilk düzenleme, 25 Mart 2020 tarihinde çıkarılan 7226 sayılı Kanunun 41. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 23. madde eklenmesiyle yapıldı. Buna göre, işverenlerin Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapacakları kısa çalışma başvurularında, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 güne, hizmet akdine tabi çalışma şartı 60 güne, son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şartı 450 güne indirildi. Bu koşulu taşımayanların ise kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekleri hükmü getirildi.

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %