Dosya

Kapitalizmin açmazı: İklim krizi

Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı 

İkinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra sermaye sınıfının öncü gücü olarak tarih sahnesinde yerini alan ABD, Batılı ortaklarıyla birlikte tüm dünya ülkelerine kapitalist kalkınma modelini dayattı. Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar üzerinden merkeze bağlı bir ekonomik yapı kuruldu. Kapitalizmin teknolojik gelişmeler sayesinde her soruna çözüm bulacağı,    toplumların refah düzeyini artıracağı savı propaganda yöntemleriyle yaygınlaştırıldı. Doğal kaynakların azalması, nüfus artışı, çevre kirliliği gibi sorunlar o günlerde öngörülmüyordu. Gelişmiş, az gelişmiş ya da gelişmekte olan gibi ifadelerle kategorize edilen ülkeler, kapitalist modele bağımlı hale getirildi. Bu kategorizasyonun geçmişten günümüze değin geçerliliğini koruması, kapitalizmin hiyerarşiye dayalı emperyal doğasını kanıtlamaya yetiyor.

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %