Gündem

Fransa, “Aydınlanma İslam’ı” ve İslamofobi

Prof. Dr. Taner Timur
Ülkeler arasında görüş ayrılıkları ve çıkar çatışmaları doğal ve sık rastlanan bir durumdur. Bazı hallerde de bu çatışmalar farklı boyutlar kazanır ve daha derinlerdeki bazı kültür ve zihniyet farklarını yansıtır. Öyle görünüyor ki son yıllarda Fransa ile Türkiye arasında yaşanan ve İslam, İslamofobi ve laiklik tartışmalarına yol açan kriz de böyle bir boyut taşıyor. 
Türkiye’de muhafazakâr kesimler, bu ülkede “katı” (”Laikçi”) buldukları uygulamaları öteden beri Fransız etkilerine bağlar ve eleştirirler.  Ne var ki bu yöndeki eleştiriler, Fransa’da Emmanuel Macron döneminde, Macron’u da aşan nedenlerle, yoğunlaşmış ve bir krize yol açmış bulunuyor. İzleyen satırlarda bu konudaki gelişmeleri özetlemeye ve yorumlamaya çalışacağım.
     ***
Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %