Dosya

Emperyalizmin 5. kolu: Siyasal İslam

Ali Ateş

İslamcılığın ya da başka bir kavramla siyasal İslam’ın ideolojik hattını, politik hedeflerini ve toplumsal zeminini anlamaya çalışmak, ancak tarihsel gelişimini masaya yatırmakla mümkün.

İslamcıların kendilerini tarif ederken sahip oldukları retorik belli; Batı-modernizm-sekülerizm karşıtlığı ve Hıristiyan-Yahudilik-Şiilik karşıtlığı. İlki liberalizmle paralellik gösteriyor, diğeri ise faşizmle özdeşlik kuruyor. İslam ülkelerinin bir bayrak altında toplanması anlamındaki Pan-İslamizmin siyasal söylemi hilafet, mücadele aracı ise cihatçılık olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat edersiniz ki, İslamcılıkta emperyalizm ve kapitalizm merkezi bir yere oturmuyor. Dünyayı, dinler ve mezhepler dairesi dışında göremiyorlar. Faize karşılar, ancak doğrudan kaynağı emeğin sömürülmesine dayanan kâr ya da rant söz konusu olduğunda bu konuda görüş beyan edemiyorlar.

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %