Okuma Notları

Emekçi Sınıfın Durumu: Ne Değişti?

Afitap Kuzgun

Mart 2020’den bugüne dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle birlikte, kapitalizmin mevcut ve yapısal krizlerinin etkisini “kör kör parmağım gözüne” şeklinde hisseder olduk. İki milyonun üzerinde ölüm, yüz milyonun üzerinde doğrulanmış vaka sayısı ile birlikte insanlığın sağlığının tehdit altında olduğu bu süreçte salgının “önlenmesine” yönelik izlenen politikaları hep birlikte takip ettik. Bu politikalarda dikkati çeken en önemli nokta ise herhalde, çalışma koşullarının iyileştirilmesini geçtik, mevcudun korunmasını geçtik, kötü çalışma koşullarındaki ve sömürü oranlarındaki artış oldu.
176 yıl önce, Friedrich Engels’in, İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu kitabında aktarmış olduğu işçi sınıfının sefaleti, ne yazık ki, günümüzde de geçerliliğini koruyor. Neredeyse iki asır önce çizilen tablonun güncelliğini koruyor olması düşündürücü olmakla birlikte kitabın tekrar tekrar okunmasını da gerektirmekte. Bu nedenle okuma notları başlığı altında bu kitabı ele alıyoruz.

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %