GenelYeni Ülke'den

Yeni bir ülke için “Yeni Ülke”

Başlarken…

Yeni bir yayın ile sizlerle beraberiz.

Çıkış deklarasyonumuzda da ifade etmiştik -dergimizin ilk sayfasında deklarasyonumuzu okuyabilirsiniz- ülkemiz için anti-emperyalist, cumhuriyetçi, aydınlanmacı, kamucu ve emekten yana bir hattın örülmesinin gerekli, gerekli olduğu gibi acil de olduğunu düşünüyoruz. Sosyalist birikimi yansıtacak, solun ilkelerini ve cumhuriyetin ilerici değerlerini savunacak, gericiliğe, liberalizme ve emperyalizme karşı ideolojik mücadele verecek bir odağın şekillenmesi ülkemizde her geçen gün daha büyük önem taşımaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan yeni rektör sonrası yaşanan süreçte, protestoların yanında, bir kez daha gençlerin bir kısmının “kurtuluşu” bu ülkeden gitmekte aradığını gördük. Ardından siyasi iktidar tarafından tekrar ısıtılmaya başlanan “yeni anayasa” tartışmaları gündeme girdi. O halde “yeni bir ülke” tartışmasının açılmasının da tam zamanıdır. Nâzım’ın da dediği gibi “Bu memleket bizim”. Bu memleketin gerçek sahipleri “yeni bir ülke”nin mümkün olduğunu bir kez daha hatırlamalı, hatırlatmalı ve bu tartışmayı başlatmalıdır.

Öyleyse, “yeni bir ülke” perspektifinin düşünsel temellerinin atılacağı bir zemine de her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu yolda başarıya ulaşmanın önemli koşullarından birisi de hiç şüphesiz ilerici aydınların kolektif üretimleridir. Kuşkusuz bu yönde, her biri kendi içerisinde değerli bir dizi çaba ve girişim bulunmakta. “Yeni Ülke” de üzerine düşenleri bu kanaldan hayata geçirmeye çalışacak.

Yeni Ülke Dergisi Danışma Kurulu da bu amaçla yan yana gelmiş 50’ye yakın birbirinden değerli toplumcu uzman, aydın, sanatçı, bilim insanından oluşmakta ve bu doğrultuda oldukça önemli bir işleve sahip bulunmaktadır. Elbette dergimiz, danışma kurulumuzun yanında katkı koyacak daha pek çok isimle birlikte çok daha geniş bir yapıya sahip.

Sermaye sınıfı gerici, milliyetçi ve liberal düşünsel iklimin yaygınlığından güç bularak işçi sınıfını ve emekçi kesimleri ideolojik saldırıları ile daha da güçlü bir şekilde baskı altına almaktadır. Bizlerde bu saldırılara karşı güçlü bir ideolojik üretimin gerekliliğini göz önünde bulundurarak “Yeni Ülke” çalışmasına karar verdik. Bu anlamı ile dergimiz ideolojik mücadeleyi başa koyacak, her sayısında gerek ülke ve dünya güncelliğini dikkate alan gerekse sola ait tarihsel tartışmalar çerçevesinde dosya konularını belirleyecektir. Aynı zamanda daha güncel yazıların yer aldığı “gündem” yazıları ve kültür-sanat, okuma notları, akademi, hafıza-i beşer, çeviri, kreşendo gibi sabit bölümlerimiz olacak.

İlk sayımızın dosya konusunu güncelliğiyle birlikte kapitalizmin halihazırdaki krizine etkilerini dikkate alarak “Pandemide Kapitalizm” olarak belirledik. Pandemi ile mevcut krizin daha belirgin duruma gelmesi, dosya konumuzun temel çerçevesini oluşturuyor. Pandeminin sağlık ve bilim politikalarına, kültür alanına yansımalarını, işçi sınıfı üzerindeki etkilerini ve bu koşullarda kapitalist-emperyalist sistemin yönelimini dosya yazılarımızda okuyabilirsiniz. Bunun yanında birbirinden değerli, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz gündem ve bölüm yazılarımızı da sizlerle paylaşıyoruz.

Birçok eksiğimiz var, bunun farkındayız. Bir kısmını çözmeye çalışsak da henüz halledemediklerimiz var veya gözümüzden kaçanlar olmuş olabilir. Yapmış olduğumuz tüm planlamalar ne yazık ki pandemi koşullarının da etkisiyle bir dizi aksamaya ve gecikmeye neden oldu. Bu nedenle eleştirileriniz ve önerileriniz bizim için çok önemli. Günümüzde süreli basılı bir yayın çıkarmak birçok açıdan zaten zorlaşmışken, pandemi döneminin koşulları bu durumu daha da güç hale soktu. Dergi çalışmamızı paylaştığımız dostlarımızın çoğu da bu konudaki haklı kaygılarını dile getirdiler. Bu nedenle basılı bir yayın olmanın yanında elektronik ortamda güçlü bir yayın olmaya da çalışacağız.

“Yeni Ülke”nin yukarıda kısaca bahsettiğim siyasi, ideolojik tabloya ilişkin benzer kaygılar taşıyan herkesin birlikte tartışarak üretecekleri bir platform haline gelmesini umut ediyoruz. Bunu önemsiyoruz.

Bitirirken çıkış sürecinde bizi yalnız bırakmayan, yazılarıyla, önerileriyle, tasarım çalışmalarından, internet sitesinin ve sosyal medya ağının oluşturulmasına, matbaa ve dağıtım işleri ile ilgili görüşmelerden, abonelik sisteminin kurulmasına kadar bir dizi teknik olarak gözüken ama hayati önemdeki birçok başlıkta yanımızda olan dostlarımıza yayın kurulu adına sonsuz teşekkürlerimizi iletmek isterim.

Önümüzdeki sayımızda buluşmak üzere…

Dostlukla kalın…

Comments are closed.

0 %