Gündem

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki taşkınlar, toprak kaymaları ile su baskınları da kesinlikle bir yazgı ya da doğal değildir!

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki taşkınlar, toprak kaymaları ile su baskınları da kesinlikle bir yazgı ya da doğal değildir!

Yücel ÇAĞLAR[*] 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşan taşkınlar ile su baskınları tartışılması sırasında çoğunlukla gözlerden kaçırılan şu üç boyutlu gerçekliğin artık görülmesi gerekmektedir:
Taşkınlar,
  • toprak kaymaları ile
  • su baskınları,

nedenlerinden birisi, “aşırı” olduğu öne sürülen uzun süreli ya da anlık yoğun yağışlar olsa da olgusal olarak farklı sonuçlardır. Açıktır ki, bu sonuçlar ancak gerekli önlemler alınmadığında birbirini “tetiklemektedir”. Yağışların uzun süreli ya da yoğun olması, çok açık, doğal oluşumlardır ama söz konusu sonuçlar, çoğu durumda kesinlikle doğal değildir; yol açtığı yıkımlar önlenebilir ya da en aza indirilebilir. Dolayısıyla sorgulamaların da neden önlenemediği ya da en aza indirilemediği üzerinde yoğunlaştırılması gerekir. Bu gerek bence üç ayrı düzlemde yerine getirilebilir. Açıktır ki, bu üç düzlemde yapılacak sorgulamaların, kimileri birbirleriyle bir ölçüde örtüşse de, en azından öncelik ve ağırlıkları farklılaşacak bilgi alanları (ekoloji, inşaat, yerleşim planlaması, tarım, ormancılık, toplumbilimsel vb.), üzerine temellendirilmesi yöntemsel zorunluluktur. Ülkemizde, böylesi bir yaklaşım yerine, doğrular ve yanlışların birbirleriyle karıştırıldığı, herhangi bir önceliğin gözetilmediği dolayısıyla da anlamsızlaşan kısır tartışmalar yeğlenmektedir. Ne var ki, bu, son derece yalın gerçeklikler, en bilgili olması gereken ilgili meslek örgütleri, bilimciler tarafından da çoğunlukla görülmemekte; dolayısıyla da, deyim yerindeyse, “sapla saman karıştırılmaktadır.”

Yazının tamamına erişmek için abone olmalısınız. Tıkla, abone ol

Comments are closed.

0 %